Bieke Vlaminck

Bieke Vlaminck, psychotherapeut voor kinderen jongeren en hun gezin

Waarmee kunt u bij mij terecht?

 • Emotionele problemen 
 • Sociale moeilijkheden
 • Gedragsproblemen
 • Eet-, slaap- en zindelijkheidsproblemen
 • Opvoedingsvragen
 • Psychosomatische klachten
 • Traumatische ervaringen
 • Moeilijkheden naar aanleiding van scheiding of samenleven in nieuw-samengesteld gezin
 • Belevingsonderzoek

Therapie voor kinderen, jongeren en hun gezin

In 2003 studeerde ik af als Licentiaat Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Na mijn studies startte ik mijn loopbaan in een voorziening voor jongeren met autisme. In 2004 maakte ik de overstap naar pleegzorg waar ik tot op vandaag ben tewerkgesteld.

Na er meer dan 15 jaar ervaring op te doen, had ik zin in een bijkomende uitdaging. Het voltooien van de opleiding experiëntieel-integratieve psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin was een bijkomende stimulans om als zelfstandig psycholoog-psychotherapeut aan de slag te gaan. 

Vanuit eigen ervaring geloof ik dat mensen binnen een veilige, niet-veroordelende relatie de voor hen passende weg zullen vinden. Als therapeut hecht ik dan ook veel belang aan het creëren van zo’n relatie. 

Kinderen grootbrengen en samenleven als gezin zijn geen evidente opdrachten. Het loopt niet altijd van een leien dakje.

Bij bezorgdheden over baby’s, kinderen en jongeren (0 tot 21 jaar) kan je bij mij terecht voor begeleiding en therapie. Zowel individuele therapie voor het kind (spel- en/of gesprekstherapie), ouder-kindtherapie en/of gezinsgesprekken behoren tot de mogelijkheden. Ik vind het steeds belangrijk om ouders nauw te betrekken in het proces.

Waarmee kunt u bij mij terecht?

 • Emotionele problemen: geslotenheid, neerslachtigheid, angst, piekeren, onzekerheid, negatief zelfbeeld, faalangst, rouw en verlies, woede-uitbarstingen… 
 • Sociale moeilijkheden: gebrek aan assertiviteit, moeilijk vrienden maken, pesten of gepest worden, andere kinderen pijn doen,…
 • Gedragsproblemen: opstandig en/of agressief gedrag thuis of op school… 
 • Eet-, slaap- en zindelijkheidsproblemen
 • Opvoedingsvragen
 • Psychosomatische klachten
 • Traumatische ervaringen
 • Moeilijkheden naar aanleiding van scheiding of samenleven in nieuw-samengesteld gezin
 • Belevingsonderzoek

Dikwijls kunnen kinderen / jongeren niet verwoorden wat er in hen omgaat, maar tonen ze in hun gedrag dat er iets niet goed zit. Door middel van een belevingsonderzoek tracht ik meer zicht te krijgen op de binnenwereld van je kind / jongere (beleving, gedachten, gevoelens):

– Wat zorgt ervoor dat je kind dit gedrag stelt?
– Wat kan er niet gezegd worden?
– Hoe zit het met zijn / haar zelfbeeld? 

Hierbij maak ik gebruik van spel, creatieve methodieken en projectief testmateriaal. Zo krijg ik zicht op welke aanpak best aansluit bij de eigenheid van je kind.

Een belevingsonderzoek bestaat uit: 

– een intakegesprek met ouders en kind
– een 3 à 4 individuele contacten met het kind
– een gesprek met ouders rond de levenslijn van het kind.

De verzamelde info wordt samen met een advies teruggekoppeld in een gesprek met ouders en kind.

Dit advies op zich kan voldoende zijn voor ouders en kind om weer verder te kunnen of er kan verdere therapie geadviseerd worden.

Erkenning bij Psychologencommissie 802125168
Lid van beroepsvereniging VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling)
Ondernemingsnummer: 0737.139.141

Tarieven (afwijkend van tarieven collega’s):

Intakegesprek (60min): 70 euro

Sessie kind (45 à 50 min): 55 euro

Oudergesprek (60 min): 65 euro

“Ik geloof dat mensen binnen een veilige, niet-veroordelende relatie de voor hen passende weg zullen vinden.

Onze methodiek

Lees hier alles over onze manier van werken

Ons team

Lees hier welke therapeut jou het meeste aanspreekt

Onze antwoorden

Ontdek hier de meest gestelde vragen over therapie