Valérie Vancoillie

Valérie Vancoillie

Valérie Vancoillie is master in de klinische en gezondheidspsychologie (KU Leuven).  Als psychologe vertrekt zij vanuit een oplossingsgericht therapeutisch kader (Korzybski Instituut i.o.) en heeft reeds ervaring als zelfstandig eerstelijnspsycholoog (Huisartsenpraktijk de RinG, Brugge).  Zij zet zich eveneens in als vrijwilliger bij Therapeuten voor Jongeren (TEJO) waar ze er nuttig werk als psycholoog verricht.  Deze ervaringen gebruikt zij in het therapeutisch werk met cliënten in De Deur.

Bij Valérie kunnen kinderen, jongeren én volwassenen terecht.  Zij begeleidt en ondersteunt deze cliënten tijdens veeleisende, fragiele of lastige periodes in hun leven.  Zij zet haar therapeutische kwaliteiten eveneens in na moeilijke gebeurtenissen en/of trauma’s.

Cliënten ervaren tijdens moeilijkheden en problemen heel vaak een verlangen naar gewenste oplossingen en naar de persoon die ze eigenlijk willen zijn.  Valérie’s kernactiviteit bestaat erin mee te helpen exploreren en waarmaken wat u eigenlijk verlangt en nastreeft.  Zij heeft een fundamenteel vertrouwen in de mogelijkheden, de kracht en de competenties van elk individueel persoon in en met zijn of haar context en wendt dit aan in de samenwerkingsrelatie met de cliënt om stapsgewijs, op het tempo van de cliënt, de gewenste doelen te bereiken.

Haar specialisaties: het behandelen van angsten en paniekstoornissen, psychosomatiek, stressgerelateerde problemen, aandachtstraining, communicatieproblemen, relationele problemen, opbouwen van zelfvertrouwen, problemen door pesten, suïcidepreventie, depressie, ernstig trauma, rouwverwerking.

 

Contactgegevens:
0493/10 90 70
valerie.vancoillie@proximus.be